Rozwód - co to jest?

Rozwód to instytucja prawna, pozwalająca małżonkom na rozwiązanie małżeństwa za ich życia, co skutkuje ustaniem małżeństwa.

Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy zawiera postulaty trwałości małżeństwa, ochrony rodziny założonej przez małżonków oraz ochrony dobra małoletniego dziecka. Wobec konsekwencją powyższych postulatów jest  poddanie żądania rozwiązania małżeństwa do rozpoznania przez sąd i uzależnienie dopuszczalności rozwodu od spełnienia określonych przesłanek.

Według art. 436 KPC sąd może skierować strony do mediacji, jeśli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może również zawiesić postępowanie z urzędu w razie widoków na utrzymanie pożycia małżeńskiego - art. 440 KPC